Archiwa kategorii: Aktualności

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  

w partnerstwie tczewskim” – edycja II zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej.

 

Termin składania ofert wyznaczono na 29.06.2020 r. godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 Ofertę można składać:
− pocztą lub osobiście do biura NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, przy
ul. Hutten-Czapskiego 49, 83-136 Opalenie (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

– przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
− mailem na adres: zapowiednik@zapowiednik.pl
2.W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości:
Zapytanie ofertowe nr 1/NZOZ/RPO/2020

 

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do przygotowania oferty.

 

Zapytanie ofertowe NR 1/NZOZ/RPO/2020

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej   w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa        

z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii uzależnień.

 

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do przygotowania oferty.

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.02.2018 r. godz. 12.00                              

(wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).                               

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

 

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami:  (wersja PDF)

 

Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami (wersja edytowalna)

 

Umowa_wzór 1_NZOZ_RPO_2018_(wersja pdf )

 

Protokół z postępowania
zapytania ofertowego NR 1/NZOZ/RPO/2018_(wersja pdf
 )

 

baner

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej     w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii uzależnień.

 

Ofertę można składać:

Pocztą lub osobiście do biura NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, przy ul. Hutten-Czapskiego 49, 83-136 Opalenie

(w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

mailem na adres: zapowiednik@zapowiednik.pl

 

W przypadku wiadomości elektronicznej : w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/NZOZ/RPO/2017              

W przypadku wersji papierowej : należy dopisać na kopercie:

Zapytanie ofertowe nr 1/NZOZ/RPO/2017

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Jolanta Stasiewska, tel. 58 535 48 52, e-mail: zapowiednik@zapowiednik.pl

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.12.2017r. godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami:  (wersja PDF)

 

Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami (wersja edytowalna)

 

baner