Ania i Krzysiek

 krzyadnaia

 

Witamy serdecznie!!!

Nazywamy się Anna i Krzysztof Jakubus.

Od 2003 roku prowadzimy Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” w Opaleniu nad Wisłą. Zajmujemy się długoterminową, stacjonarną terapią uzależnień od środków psychoaktywnych. Pracujemy metodą społeczności terapeutycznej. Dodatkowo w 2012 roku powołaliśmy do życia fundację DASZRADE  im. Barbary Karaczyńskiej , działającą na rzecz osób wychodzących z uzależnienia, a także zajmującą się renowacją zabytków.

Dla nas również wszystko zaczęło się we wrześniu 1982 roku. Moja mama Barbara Karaczyńska została wówczas wydelegowana przez Marka Kotańskiego do utworzenia Autonomicznego Ośrodka Monar w Zapowiedniku.
Miałam wtedy pięć lat. Mama miała otworzyć ośrodek i po około dwóch latach wrócić do Warszawy, ostatecznie jednak postanowiła inaczej.  Zapowiednik i leczący tam się ludzie stali się całym jej życiem.

Nasza Mama Barbara Karaczyńska, była wspaniałym człowiekiem, znakomitym terapeutą i nauczycielem. Pomogła bardzo wielu ludziom w walce z nałogiem i w rozpoczęciu nowego, trzeźwego życia. Podczas dwudziestu siedmiu lat pracy z osobami uzależnionymi opracowała bardzo skuteczny autorski program terapeutyczny. W nas natomiast zaszczepiła pasję pomagania i zamiłowanie do pracy z osobami uzależnionymi.

Oboje z mężem jeszcze na studiach rozpoczęliśmy pracę w Wojewódzkim Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku w charakterze instruktorów terapii uzależnień, gdzie uczyliśmy się zawodu. Nabraliśmy wówczas przekonania, że oboje wiążemy swoją zawodową przyszłość z pracą z osobami uzależnionymi.

Problem narkomanii w Polsce był i wciąż jest problemem narastającym.
Pracując w Zapowiedniku często musieliśmy odmawiać potencjalnym klientom przyjęcia z powodu braku miejsc. Postanowiliśmy więc otworzyć własny, bliźniaczy ośrodek, oparty na tym samym programie terapeutycznym. W 2002 roku znaleźliśmy stary, niszczejący dwór z XVII wieku. Ważnym dla nas było, aby było to miejsce „z duszą”, którego przywracanie do życia miało symboliczny charakter dla naszych podopiecznych. We wstępnym remoncie pomagali nam wówczas pacjenci Zapowiednika.  Otworzyliśmy NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” w Opaleniu nad Wisłą.  
W 2003 roku przyjęliśmy pierwszego pacjenta. Od tego czasu obie placówki ściśle ze sobą współpracowały. Pacjenci wspólnie obchodzili takie uroczystości jak rocznice, święta i sylwestry. Razem wyjeżdżali na spływy kajakowe, obozy narciarskie i wędrowne, biegali maratony.

W 2009 po ciężkiej chorobie zmarła nasza mama, założycielka i liderka Zapowiednika. Obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Centrum Leczenia Uzależnień przejął wówczas jej wieloletni współpracownik i terapeuta, Marek Burakowski.

W listopadzie 2011 roku w Zapowiedniku wybuchł pożar, który całkowicie strawił dach zabytkowego dworku, co oczywiście uniemożliwiło dalszą terapię pacjentów w tym obiekcie.
Było to dla nas wszystkich kolejne trudne doświadczenie. Pojawiła się realna groźba likwidacji placówki.  W dniu pożaru zaproponowaliśmy dyrektorowi Zapowiednika i Marszałkowi województwa pomorskiego przyjęcie pacjentów-pogorzelców pod nasz dach. Chcieliśmy umożliwić im w ten sposób kontynuowanie realizacji programu terapeutycznego z dotychczasowymi terapeutami prowadzącymi. Zapowiednik chętnie przystał na naszą propozycję. Dużym ułatwieniem w tej sytuacji było zaprzyjaźnienie obydwu społeczności i ścisła współpraca obydwu zespołów terapeutycznych. W ciągu kilku tygodni dostosowaliśmy obiekt w Opaleniu tak, aby  mógł pomieścić dwie społeczności. Proces adaptacji placówki nie powiódłby się, gdyby nie ogromny wkład i zaangażowanie pacjentów.

  Sytuacja miała mieć charakter tymczasowy, jednak władze województwa nie zdecydowały się na remont spalonego dworku. Podjęto decyzję o sprzedaży  placówki w jej obecnym stanie .
Po wielu perturbacjach wygraliśmy przetarg i w dniu 12 kwietnia 2013 roku podpisaliśmy ostateczny akt notarialny. Aktualnie po wykonaniu projektów i wielu uzgodnień przystępujemy do odbudowy dachu. Pragniemy przywrócić Zapowiednik do życia.

Tworząc fundację chcieliśmy kontynuować dzieło naszej mamy – misję niesienia pomocy osobom wykluczonym społecznie. Skupiliśmy wokół siebie grupę zapaleńców, z którymi od lat współpracujemy i którzy podobnie jak my rozumieją ideę pomagania. Chcemy propagować metodę społeczności terapeutycznej, która jest nam najbliższa i w naszym odczuciu jest niezwykle skutecznym orężem w walce z narkomanią. Zależy nam na poszerzaniu horyzontów leczących
się pacjentów, ułatwianiu im powrotu na rynek pracy i promowaniu zdrowego stylu życia poprzez finansowanie nauki, obozów i imprez sportowych oraz kursów zawodowych. Pragnęlibyśmy też zająć się obszarami, które pozostają zaniedbane przez instytucje państwowe, jak choćby trudną sytuacją wychodzących z uzależnienia matek z dziećmi. Aktualnie w naszej placówce przebywa sześcioro małych dzieci, które towarzyszą swoim mamom w powrocie do trzeźwego życia.
Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków które decydują się na przyjmowanie rodzin z dziećmi .

 

Serdecznie pozdrawiamy

Anna i Krzysztof Jakubus

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Email this to someone