Archiwa autora: osrodek

fae96a4f082186b94120a91a2a3e79da

Projekt  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”

 

Grupa docelowa: 205 osób, w tym:

110 kobiet i 95 mężczyzn (w tym osoby uzależnione, doświadczające przemocy, wykluczone z dostępu do mieszkań, samotnie opiekujące się osobami zależnymi, pozostające bez zatrudnienia lub ubogie pracujące);

 

40 osób zależnych i opiekunowie osób zależnych (członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością i osoby z niepełnosprawnością).

Typ projektu: Projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej 205 (110K/95M) osób wykluczonych społecznych oraz ich otoczenia, zam. powiat tczewski.

 

Projekt realizowany partnerstwie:Powiatu Tczewskiego (partner wiodący), Fundacji Pokolenia, Gminy Miejskiej Tczew, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”.

 

Zaplanowane działania:

ZADANIE 1 – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH

DOSTĘPNE NARZĘDZIA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

 

Terapia psychologiczna, terapia uzależnień, specjalistyczne poradnictwo prawne, coaching, wsparcie specjalistyczne (psychiatrzy, seksuolodzy, psychotraumatolodzy, mediatorzy itp.),  świadczenia pomocowe/interwencyjne, warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty i szkolenia aktywnościowe, grupy wsparcia, mieszkanie treningowe, wolontariat, specjalista ds. wsparcia indywidualnego, animator pracy – streetworking, mieszkania „Housing First”.

 

ZADANIE 2 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH

DOSTĘPNE NARZĘDZIA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

 

Broker pracy, staże dla osób długotrwale pozostających bez pracy, broker edukacyjny, doradztwo zawodowe, inkubator przedsiębiorczości młodych,

job-shadowing, mentoring. 

 

Wartość projektu: 

– całkowita: 3 066 653,11 zł

– dofinansowanie: 2 606 655,14 zł

– wkład własny: 459 997,97 zł

Okres realizacji projektu: 2019-08-01 – 2021-12-31

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  

w partnerstwie tczewskim” – edycja II zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej.

 

Termin składania ofert wyznaczono na 29.06.2020 r. godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 Ofertę można składać:
− pocztą lub osobiście do biura NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, przy
ul. Hutten-Czapskiego 49, 83-136 Opalenie (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

– przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
− mailem na adres: zapowiednik@zapowiednik.pl
2.W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości:
Zapytanie ofertowe nr 1/NZOZ/RPO/2020

 

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do przygotowania oferty.

 

Zapytanie ofertowe NR 1/NZOZ/RPO/2020

 

 

1. Mówili żeśmy stumanieni i ze nie będzie z nas już nic
że nie ożywi się kamieni choćby
w nie serca nasze wbić
 

Ref. My z Zapowiednika Wolna Republika
na stos zrzuciliśmy słabość i zło
na stos na stos

 

2. Bo myśmy wyspę swą odkryli pośrodku
lasów pól i łąk i świat zobaczy ze się mylił
kiedy się zrzekał naszych rąk

 

Ref. My z Zapowiednika Wolna Republika
na stos zrzuciliśmy słabość i zło na stos na stos

 
3. Tutaj na nowo się rodzimy tu nam smakuje
zwykły chleb i już nie wpuści nas w maliny
naszej glizdeczki cwany łeb

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej   w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa        

z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii uzależnień.

 

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do przygotowania oferty.

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.02.2018 r. godz. 12.00                              

(wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).                               

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

 

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami:  (wersja PDF)

 

Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami (wersja edytowalna)

 

Umowa_wzór 1_NZOZ_RPO_2018_(wersja pdf )

 

Protokół z postępowania
zapytania ofertowego NR 1/NZOZ/RPO/2018_(wersja pdf
 )

 

baner

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej     w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii uzależnień.

 

Ofertę można składać:

Pocztą lub osobiście do biura NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, przy ul. Hutten-Czapskiego 49, 83-136 Opalenie

(w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

mailem na adres: zapowiednik@zapowiednik.pl

 

W przypadku wiadomości elektronicznej : w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/NZOZ/RPO/2017              

W przypadku wersji papierowej : należy dopisać na kopercie:

Zapytanie ofertowe nr 1/NZOZ/RPO/2017

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Jolanta Stasiewska, tel. 58 535 48 52, e-mail: zapowiednik@zapowiednik.pl

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.12.2017r. godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami:  (wersja PDF)

 

Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami (wersja edytowalna)

 

baner

 

 

II_Ed_Gdansk_OpaleniePODEPCZ Z NAMI STARY ROK
 
Wszystkich miłośników biegania bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji biegu Podepczmy Stary Rok, który odbędzie się 30.12.2016r.

Nazywam Michał „Seweryn” Krajewski i w 2013r. zakończyłem leczenie w Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” w Opaleniu. To właśnie tam przemierzając leśne ścieżki  endorfiny uwalniane z każdym kilometrem zastąpiły uzależnienie od narkotyków na uzależnienie od biegania. W 2014r., 30 grudnia po południu postanowiłem założyć buty do biegania i pobiec z Gdańska do Opalenia (78km). Rok później, 30.12.2015r na tym samym dystansie dołączyły do mnie dwie osoby pokonując swoje bariery psychiczne i fizyczne. I tak właśnie narodził się pomysł biegu „Podepczmy Stary Rok”.  Od tego roku wraz z Fundacją DASZRADE chcielibyśmy aby ten bieg stał się symbolem biegowym Centrum Leczenia Uzależnień oraz Fundacji. Chcielibyśmy, aby pobiegły nie tylko osoby toczące walkę z uzależnieniem, ale zwykli miłośnicy tej dyscypliny sportu. Żeby to oni pokazali, że bieganie nie jest tylko jedną z metod leczenia, ale sposobem na życie. Na bardzo fajne spędzenie czasu.

Zapewniamy, że będzie zimno, może padać deszcz lub śnieg, będzie ciężko, dopadnie was nie jeden kryzys, będzie pot, łzy i zwątpienie, ale satysfakcja z pokonania tej trasy oraz własnych barier psychicznych i fizycznych nieoceniona. W zamian zapewniamy niesamowite przeżycie, gorącą atmosferę i wspaniałych towarzyszy podczas biegu.
Nie biegniemy na czas, nie bijemy rekordów, nie będzie tu rywalizacji. Liczy się dobra sportowa zabawa i integracja biegaczy. Każdy, kto przebiegnie którykolwiek z dystansów będzie zwycięzcą.
Wpisowe za udział w biegu to 29,00 pln. 
Na mecie (Centrum Leczenia Uzależnień Zapowiednik w Opaleniu) będzie czekał na Was ciepły posiłek i niepowtarzalny medal. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. Dołączyć można na 3 etapach.

Plan biegu:

Gdańsk – Opalenie    78 km     godz. 12.00 (Gdańsk, Plac węglowy przy Złotej Bramie)
Tczew – Opalenie     42 km     godz. ok. 16.30 (Tczew, parking sklepu Kaufland ul. Kwiatowa 17)
Gniew – Opalenie     11 km     godz. ok. 20.30 (Gniew, parking sklepu Biedronka ul. Kościuszki 10)

Zależy mi bardzo, aby mój bieg nie był tylko realizacją mojego marzenia, ale spełnił rolę motoru napędowego dla wszystkich leczących się i uzależnionych osób. Chcę im pokazać, że warto się leczyć,  warto walczyć. Wydawałoby się, że okres leczenia to najtrudniejszy moment w terapii uzależnienia. Moim zdaniem to właśnie po zakończeniu leczenia rozpoczyna się prawdziwa walka o siebie, moment powrotu do społeczeństwa jest wyzwaniem z którym trzeba się zmierzyć bez terapeuty trzymającego za rękę. Pragnę pokazać wszystkim, którzy znaleźli się właśnie na tym zakręcie życiowym aby nie odpuszczali, nie zawracali pomimo, że nadal jest pod górkę i to często jeszcze większą niż w trakcie leczenia . Chciałbym, żeby wpisał się on na stałe w terminarz miłośników biegania, a dla wielu z nas (osób które zakończyły lub kończą leczenie) stał się symbolem zwycięstwa i corocznego spotkania. 

Szczegóły:
Seweryn   tel. 513 426 727

m1

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, w partnerstwie z Fundacją Pokolenia (partner wiodący), Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, Gminą Tczew/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, oraz Fundacją DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej projektem  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” – ogłaszamy wynik postępowania dotyczącego prowadzenia terapii psychologicznej w ramach Zapytania Ofertowego  nr NR 1/NZOZ/RPO/2016

 

Protokół z postępowania

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

 

baner

 

Drodzy Darczyńcy!!!

 

Serdecznie dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzacie przekazując wsparcie w postaci darowizn i od 2015 roku odpisu 1% podatku. Z przykrością informujemy, iż na skutek przyczyn formalnych, nasza Fundacja nie będzie mogła przyjmować odpisu z 1 % podatku w roku 2016. Taka możliwość pojawi się z początkiem 2017 roku przy okazji rozliczenia roku 2016. Jednocześnie zapewniamy, że Fundacja DASZRADE dokłada wszelkich starań by kontynuować realizację zadań statutowych i pomagać osobom wychodzącym z uzależnienia.

Do tego czasu prosimy o wsparcie w formie darowizn na konto Fundacji         

                                        nr:  70 1140 2017 0000 4802 1291 6004                                       

Wszystkich sympatyzujących z naszą Fundacją zachęcamy do przekazywania odpisu z 1 % podatku w roku 2016, na rzecz Mateusza Zwolaka. Mateusz jest chorym na autyzm dzieckiem, zaprzyjaźnionego i wspierającego nas od lat, człowieka o wielkim sercu, Leśniczego Olka z Dębin  koło Opalenia.

Z odpisu 1 % podatku na nr KRS 0000230832 z dopiskiem Mateusz Dziękujemy.

 

Ponadto z przyjemnością pragniemy poinformować o organizacji kolejnego Maratonu Fundacji  DASZRADE   ZAPISY JUŻ RUSZYŁY !!!

W tym roku spotykamy się na III Maratonie i Półmaratonie w Opaleniu  

                                 Termin : 2016.06.05 godz. 08:00                               

Bezpośrednie zapisy pod adresem: http://elektronicznezapisy.pl/event/222.html

Serdecznie zapraszamy.