Archiwa kategorii: Bez kategorii

fae96a4f082186b94120a91a2a3e79da

Projekt  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”

 

Grupa docelowa: 205 osób, w tym:

110 kobiet i 95 mężczyzn (w tym osoby uzależnione, doświadczające przemocy, wykluczone z dostępu do mieszkań, samotnie opiekujące się osobami zależnymi, pozostające bez zatrudnienia lub ubogie pracujące);

 

40 osób zależnych i opiekunowie osób zależnych (członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością i osoby z niepełnosprawnością).

Typ projektu: Projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej 205 (110K/95M) osób wykluczonych społecznych oraz ich otoczenia, zam. powiat tczewski.

 

Projekt realizowany partnerstwie:Powiatu Tczewskiego (partner wiodący), Fundacji Pokolenia, Gminy Miejskiej Tczew, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”.

 

Zaplanowane działania:

ZADANIE 1 – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH

DOSTĘPNE NARZĘDZIA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

 

Terapia psychologiczna, terapia uzależnień, specjalistyczne poradnictwo prawne, coaching, wsparcie specjalistyczne (psychiatrzy, seksuolodzy, psychotraumatolodzy, mediatorzy itp.),  świadczenia pomocowe/interwencyjne, warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty i szkolenia aktywnościowe, grupy wsparcia, mieszkanie treningowe, wolontariat, specjalista ds. wsparcia indywidualnego, animator pracy – streetworking, mieszkania „Housing First”.

 

ZADANIE 2 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH

DOSTĘPNE NARZĘDZIA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

 

Broker pracy, staże dla osób długotrwale pozostających bez pracy, broker edukacyjny, doradztwo zawodowe, inkubator przedsiębiorczości młodych,

job-shadowing, mentoring. 

 

Wartość projektu: 

– całkowita: 3 066 653,11 zł

– dofinansowanie: 2 606 655,14 zł

– wkład własny: 459 997,97 zł

Okres realizacji projektu: 2019-08-01 – 2021-12-31

1. Mówili żeśmy stumanieni i ze nie będzie z nas już nic
że nie ożywi się kamieni choćby
w nie serca nasze wbić
 

Ref. My z Zapowiednika Wolna Republika
na stos zrzuciliśmy słabość i zło
na stos na stos

 

2. Bo myśmy wyspę swą odkryli pośrodku
lasów pól i łąk i świat zobaczy ze się mylił
kiedy się zrzekał naszych rąk

 

Ref. My z Zapowiednika Wolna Republika
na stos zrzuciliśmy słabość i zło na stos na stos

 
3. Tutaj na nowo się rodzimy tu nam smakuje
zwykły chleb i już nie wpuści nas w maliny
naszej glizdeczki cwany łeb

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, w partnerstwie z Fundacją Pokolenia (partner wiodący), Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, Gminą Tczew/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, oraz Fundacją DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej projektem  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” – ogłaszamy wynik postępowania dotyczącego prowadzenia terapii psychologicznej w ramach Zapytania Ofertowego  nr NR 1/NZOZ/RPO/2016

 

Protokół z postępowania

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

 

baner

 

Drodzy Darczyńcy!!!

 

Serdecznie dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzacie przekazując wsparcie w postaci darowizn i od 2015 roku odpisu 1% podatku. Z przykrością informujemy, iż na skutek przyczyn formalnych, nasza Fundacja nie będzie mogła przyjmować odpisu z 1 % podatku w roku 2016. Taka możliwość pojawi się z początkiem 2017 roku przy okazji rozliczenia roku 2016. Jednocześnie zapewniamy, że Fundacja DASZRADE dokłada wszelkich starań by kontynuować realizację zadań statutowych i pomagać osobom wychodzącym z uzależnienia.

Do tego czasu prosimy o wsparcie w formie darowizn na konto Fundacji         

                                        nr:  70 1140 2017 0000 4802 1291 6004                                       

Wszystkich sympatyzujących z naszą Fundacją zachęcamy do przekazywania odpisu z 1 % podatku w roku 2016, na rzecz Mateusza Zwolaka. Mateusz jest chorym na autyzm dzieckiem, zaprzyjaźnionego i wspierającego nas od lat, człowieka o wielkim sercu, Leśniczego Olka z Dębin  koło Opalenia.

Z odpisu 1 % podatku na nr KRS 0000230832 z dopiskiem Mateusz Dziękujemy.

 

Ponadto z przyjemnością pragniemy poinformować o organizacji kolejnego Maratonu Fundacji  DASZRADE   ZAPISY JUŻ RUSZYŁY !!!

W tym roku spotykamy się na III Maratonie i Półmaratonie w Opaleniu  

                                 Termin : 2016.06.05 godz. 08:00                               

Bezpośrednie zapisy pod adresem: http://elektronicznezapisy.pl/event/222.html

Serdecznie zapraszamy.

W trzeci weekend września świętować będziemy 32. rocznicę powstania Wolnej Republiki Zapowiednik. Z tej okazji w dniu 21.09.2014 roku odbędzie się II Maraton Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku. Poprzednia edycja zebrała bardzo pochlebne recenzje wśród biegaczy. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Już po raz drugi w maratonie w Zapowiedniku wziąć udział będą mogli biegacze spoza ośrodka.

Serdecznie zapraszamy!

W poniedziałek 15.09.2014 roku ok. godz 20.05 Michał „Seweryn” Krajewski wbiegł na szczyt Gubałówki, kończąc tym samym swój bieg marzeń. Wystartował 03.09.2014 roku spod  opaleńskiego dworku dokładnie w trzecią rocznicę rozpoczęcia leczenia w naszym Centrum. W ciągu 13 dni biegnąc samotnie pokonał ok. 650 km. W miniony poniedziałek przebiegł 52 km, po czym w ciągu dwudziestu minut wbiegł na Gubałówkę! Gratulujemy!!!
„Seweryn” biegł w barwach Fundacji DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej. Michał potwierdził swój start w II Maratonie Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku. Jest zwycięzcą pierwszej edycji i zarazem pierwszym oficjalnym rekordzistą trasy. Zamierza bronić tytułu!

W dniach 07-08.06.2014 roku świętowaliśmy 11. rocznicę istnienia Wolnej Republiki Zapowiednik w Opaleniu. W sobotę odbyły się uroczystości rocznicowe oraz warsztaty integracyjne dla pacjentów i ich rodzin, natomiast w niedzielę rozegrano I Maraton i Półmaraton Fundacji DASZRADE w Opaleniu. W obu biegach wzięło udział łącznie prawie osiemdziesiąt osób. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, natomiast honorowy mecenat – guru polskich biegaczy długodystansowych Pan Jerzy Skarżyński.

eW dniach 23-27.06.2014 roku odbył się spływ kajakowy rzeką Wdą. W ciągu pięciu dni pokonaliśmy około stu kilometrów na odcinku z Czarnej Wody do Tlenia oraz po Jeziorze Żurskim. Pogoda dopisała. Humory także. Spływ tradycyjnie wieńczyły chrzest i regaty wokół wyspy Madera.