Narodowy Fundusz Zdrowia

ośrodek leczenia uzależnień nfz

Państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1]. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” w Opaleniu posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia NFZ na terapie i leczenie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 
terapia uzależnień nfz

Narodowy Fundusz Zdrowia

Oficjalna strona funduszu.
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Email this to someone