Szkoła i edukacja

 

Szkoła stanowi integralną część terapii. Na terenie Centrum istnieje możliwość  kontynuowania nauki  zarówno w zakresie gimnazjum jak i liceum ogólnokształcącego.

 

Szkoła w ośrodku uzależnień dla niepełnoletnich

W przypadku osób niepełnoletnich objętych obowiązkiem szkolnym edukacja odbywa się w trybie nauczania indywidualnego (bezpłatnie). Nauczyciele przyjeżdżają do Centrum i prowadzą zajęcia z pacjentami na miejscu.

 

Edukacja w ośrodku uzależnień dla pełnoletnich

W przypadku osób pełnoletnich edukacja odbywa się w trybie eksternistycznym. Na terenie Centrum organizowane są lekcje prowadzone przez nauczycieli z pobliskich szkół.  Dwa razy do roku odbywają się sesje egzaminacyjne przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, podczas których pacjenci sukcesywnie zaliczają kolejne przedmioty. Nasi pacjenci na ogół są zwalniani z opłaty za przystąpienie do egzaminów eksternistycznych.

Program nauki w zakresie eksternistycznego liceum ogólnokształcącego trwa ok. 18 m-cy. Opłata za szkołę wynosi 50 złotych miesięcznie. W przypadku trudności finansowych istnieje możliwość odstąpienia od w/w opłaty.

 

UWAGA!

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o przywiezienie ze sobą ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA OSTATNIEJ KLASY właściwej szkoły.

 

Na ostatnim etapie terapii istnieje możliwość zrobienia kursu prawa jazdy lub innych szkoleń zawodowych.

 

Poznaj również program leczenia uzależnień od alkoholu.