Warunki rozpoczęcia leczenia

opalenie_01

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia do Centrum jest ABSOLUTNA TRZEŹWOŚĆ - całkowita abstynencja od alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji psychoaktywnych. Przy przyjęciu do Centrum każda osoba jest dokładnie sprawdzana pod tym kątem. Stwierdzenie nietrzeźwości jest równoznaczne z odmową przyjęcia.
 2. DETOKS – czyli odtrucie organizmu przeprowadzone bądź farmakologicznie pod okiem specjalistów na oddziale psychiatrycznym lub toksykologicznym, bądź też pod opieką najbliższych w warunkach domowych. Nie jest to warunek konieczny do przyjęcia. Pamiętać jednak należy, że detoksykacja zwiększa szanse na prawidłową adaptację w Centrum, ułatwia funkcjonowanie w pierwszych tygodniach leczenia i poprawia rokowania w ukończeniu terapii. Najlepiej skonsultować konieczność odbycia detoksu z lekarzem kierującym na terapię.
 3. SKIEROWANIE na stacjonarną długoterminową terapię uzależnień od środków psychoaktywnych, wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatrę. Na skierowaniu musi znaleźć się rozpoznanie jednostki chorobowej (Klasyfikacja wg ICD10: F11.2-F19.2, z wyłączeniem F17).

  UWAGA! Jeżeli osoba uzależniona przyjmuje leki oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy prosimy skonsultować się z odpowiednim lekarzem w sprawie ewentualnej możliwości przerwania farmakoterapii lub poszukać placówki przyjmującej pacjentów z tzw. podwójną diagnozą.

 1. ZAŚWIADCZENIE z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające posiadanie lub brak ubezpieczenia zdrowotnego. Do Centrum przyjmujemy zarówno osoby ubezpieczone, jak i nieubezpieczone.
 2. DOWÓD TOŻSAMOŚCI

 

 PRZYJEŻDŻAJĄC DO CENTRUM NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

 1. Środki higieny osobistej (mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, proszek do prania itp.). Produkty te muszą być oryginalnie zapakowane w przeciwnym razie nie przejdą kontroli bezpieczeństwa.
 2. Osoby palące prosimy o zabezpieczenie finansów na papierosy.

UWAGA! : NIE NALEŻY ZABIERAĆ ZE SOBĄ:

 1. Rzeczy związanych z zażywaniem narkotyków i piciem alkoholu
 2. Zdjęć z osobami pod wpływem narkotyków bądź alkoholu (również swoich)
 3. Odzieży i innych rzeczy z nazwami lub symbolami alkoholi, leków lub narkotyków
 4. Urządzeń multimedialnych, gdyż korzystanie z nich podczas pierwszych miesięcy terapii nie będzie możliwe. Na terenie Centrum znajduje się budka telefoniczna do dyspozycji klientów po otrzymaniu pierwszych przepustek.

Uwaga

W ośrodku osoby leczące się uczestniczą w zajęciach sportowych, a także pracują fizycznie. Na pewno przyda się odpowiednie obuwie oraz strój zarówno sportowy jak i do pracy. Wysokość kieszonkowego dla pacjenta zapewnianego przez rodzinę na zakupy środków pierwszej potrzeby wynosi minimum 250 zł miesięcznie.

 
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Email this to someone