ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/NZOZ/RPO/2020

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  

w partnerstwie tczewskim” – edycja II zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej.

 

Termin składania ofert wyznaczono na 29.06.2020 r. godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 Ofertę można składać:
− pocztą lub osobiście do biura NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, przy
ul. Hutten-Czapskiego 49, 83-136 Opalenie (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

– przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
− mailem na adres: zapowiednik@zapowiednik.pl
2.W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości:
Zapytanie ofertowe nr 1/NZOZ/RPO/2020

 

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do przygotowania oferty.

 

Zapytanie ofertowe NR 1/NZOZ/RPO/2020