F.A.Q. – najczęściej zadawane pytania

pytW jakim wieku są osoby przyjmowane do Centrum?

Do Centrum przyjmujemy osoby dorosłe oraz dzieci od 16 r.ż.

pytJak długi jest okres leczenia w ośrodku?

Program terapii podstawowej trwa osiemnaście miesięcy. Po jego ukończeniu – jeżeli jest to konieczne – pacjent może zostać zakwalifikowany do etapu postrehabilitacyjnego, przeznaczonego na kontrolowany powrót do normalnego życia. Etap postrehabilitacyjny może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

pytCzy możliwy jest kontakt z rodziną?

Osoby leczące się w ośrodku od początku pobytu utrzymują kontakt korespondencyjny z najbliższą rodziną. Po ośmiu tygodniach pobytu możliwe są odwiedziny najbliższych w Centrum.

pytCzy dozwolone jest palenie papierosów w okresie leczenia?

Tak – dotyczy osób pełnoletnich.

pytCzy ośrodek przeznaczony jest tylko dla mężczyzn?

Nie, placówka ma charakter koedukacyjny. Przyjmujemy zarówno mężczyzn, jaki i kobiety.

pytMam dziecko, z którym nie chcę tracić kontaktu przez okres trwania terapii – czy jest jakieś wyjście?

Tak, stworzyliśmy warunki pozwalające na przyjęcie do naszej placówki rodziców wraz z dzieckiem. W przypadku braku możliwości przyjazdu do Centrum na leczenie z dzieckiem, umożliwiamy regularne kontakty telefoniczne oraz wizyty.

pytCzym różni się ośrodek w Opaleniu od innych tego typu placówek?

Duży nacisk kładziemy na pomoc w przetrwaniu najtrudniejszych momentów w leczeniu, tzw. zniżek chorobowych i budowanie motywacji do trzeźwego życia. Bardzo ważną rzeczą dla nas jest stworzenie ciepłej, domowej atmosfery. Jesteśmy ośrodkiem koedukacyjnym z możliwością leczenia matek z dziećmi. Praca dwiema społecznościami terapeutycznymi umożliwia jednoczesne leczenie rodzeństw lub innych osób o bliskim stopniu pokrewieństwa.

pytChoruję na… Potrzebuję stałego przyjmowania leków, czy jest możliwe abym rozpoczął/rozpoczęła terapię w ośrodku?

Charakter terapii wyklucza stałe przyjmowanie lekarstw, jednak w uzasadnionych przypadkach jest to możliwe (np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze itp.).

pytCzy placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną diagnozą”?

Nie.

pytCzy na terenie Centrum mogę posiadać telefon komórkowy

Nie. Jeżeli pacjent wyraża chęć porozmawiania z najbliższą rodziną – do jego dyspozycji jest ośrodkowy telefon komórkowy. 

pytCzy w trakcie trwania terapii istnieje możliwość ukończenia szkoły?

Tak. Szkoła stanowi integralną część terapii. W przypadku osób niepełnoletnich objętych obowiązkiem szkolnym edukacja odbywa się w trybie nauczania indywidualnego (bezpłatnie). Nauczyciele przyjeżdżają do Centrum i prowadzą zajęcia z pacjentami na miejscu. W przypadku osób pełnoletnich edukacja odbywa się w trybie eksternistycznym. Na terenie Centrum organizowane są lekcje prowadzone przez nauczycieli z pobliskich szkół (odpłatnie – 50 złotych/miesięcznie). Dwa razy do roku odbywają się sesje egzaminacyjne przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, podczas których pacjenci sukcesywnie zaliczają kolejne przedmioty. Nasi pacjenci na ogół są zwalniani z opłaty za przystąpienie do egzaminów eksternistycznych.

pytJakiego rodzaju terapia prowadzona jest w ośrodku?

Jest to długoterminowa terapia uzależnień, terapia grupowa oparta o model społeczności terapeutycznej oraz terapia indywidualna. Podstawą leczenia jest czynne i aktywne uczestnictwo w życiu społeczności terapeutycznej i całej placówki. W Centrum realizowany jest opracowany przez Barbarę Karaczyńską bardzo skuteczny autorski program terapii, który od ponad trzydziestu lat z powodzeniem służy leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Program ten ewoluował na przestrzeni minionych trzech dekad i jest dostosowany do potrzeb naszych obecnych klientów.

pytJakie są kwalifikacje kadry terapeutycznej?

Za realizację programu leczenia odpowiada zespół składający się z wykwalifikowanych certyfikowanych specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, psychologów, psychologów klinicznych, pedagogów, psychoterapeuty i psychiatry, mających długoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, od dawna ze sobą współpracujących i w podobny sposób rozumiejących ideę pomagania. Praca zespołu jest poddawana regularnej superwizji.

pytJaki jest koszt leczenia?

Leczenie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niezbędne jest posiadanie „kieszonkowego” – pieniędzy potrzebnych na zakup artykułów codziennego użytku na własne potrzeby, np. środków czystości, papierosów, itp. Jest to minimum suma 300 zł miesięcznie.

Centrum pobiera comiesięczną opłatę manipulacyjną w wysokości 300 złotych. Opłata w całości przeznaczana jest na ponad standardowe świadczenia.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia lub całkowitego zwolnienia z opłaty.