Koszty leczenia

Leczenie w CLU „Zapowiednik” jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotyczy to zarówno osób posiadających ubezpieczenie jak i nie ubezpieczonych.

Centrum pobiera comiesięczną opłatę manipulacyjną w wysokości 300 złotych. Opłata w całości przeznaczana jest na ponad standardowe świadczenia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia lub całkowitego zwolnienia z opłaty. Zobacz również program terapii uzależnień od alkoholu.