Opieka medyczna

Jak wygląda opieka medyczna w ośrodku leczenia uzależnień? CLU Zapowiednik zatrudnia lekarza pierwszego kontaktu, psychiatrę i pielęgniarkę. W sytuacjach wymagających konsultacji specjalistycznych współpracujemy z placówkami udzielającymi tego typu świadczeń. CLU Zapowiednik ma podpisaną umowę z Akademickim Centrum Klinicznym w Gdańsku na badania HIV i HCV. Sprawdź co zabrać na odwyk alkoholowy.