Zapytanie ofertowe NR 1/NZOZ/RPO/2018

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej   w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa        

z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii uzależnień.

 

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do przygotowania oferty.

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.02.2018 r. godz. 12.00                              

(wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).                               

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

 

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami:  (wersja PDF)

 

Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami (wersja edytowalna)

 

Umowa_wzór 1_NZOZ_RPO_2018_(wersja pdf )

 

Protokół z postępowania
zapytania ofertowego NR 1/NZOZ/RPO/2018_(wersja pdf
 )

 

baner